ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: определения, организация, структура и функциониране проф. д-р Константа Тимчева