Екатерина Виткова

Организационен комитет

Екатерина Виткова е Психолог с дългогодишна практика в Комплексен онкологичен център-Пловдив. Комплексния онкологичен център е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над осемнадесет години. Екатерина Виткова провежда психологични консултации, психотерапевтични сесии с пациенти и техните близки. Работи със специализирани въпросници за определяне на психо-емоционалното състояние на пациентите. Провежда изследвания за измерване на синдром на Бърнаут на персонала и води групи на медицинските екипи по балинтовия подход. Ментор по европейски програми и държавни стажове за студенти по психология- практиканти в Комплексен онкологичен център- Пловдив.