Iva Dobreva

Lecturers

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ИВА ТРИФОНОВА ДОБРЕВА


Националност България
Дата на раждане 11.04.1974
ТРУДОВ СТАЖ
• дати (от – до)

декември 2022 до сега
• име и адрес на работодателя

УСБАЛО – София

• вид на дейността или сферата на работа

Здравеопазване
• заемана длъжност

главна медицинска сестра
• основни дейности и отговорности

според трудова характеристика

• дати (от – до)

март 2015 до декември 2022
• име и адрес на работодателя

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

• вид на дейността или сферата на работа

Клиника по онкохематология
• заемана длъжност

старша медицинска сестра
• основни дейности и отговорности

според трудова характеристика

• дати (от – до)

февруари 2014 до март 2015
• име и адрес на работодателя

УМБАЛ „Софиямед“

• вид на дейността или сферата на работа

Отделение по медицинска онкология
• заемана длъжност

старша медицинска сестра
• основни дейности и отговорности

според трудова характеристика

• дати (от – до)

март 2007 до февруари 2014
• име и адрес на работодателя

УМБАЛ „Токуда“ – София

• вид на дейността или сферата на работа

Клиника по гръдна хирургия
• заемана длъжност

медицинска сестра
• основни дейности и отговорности

според трудова характеристика

• дати (от – до)

юли 2004 до март 2007
• име и адрес на работодателя

УМБАЛ „Пирогов“

• вид на дейността или сферата на работа

Клиника по коремна хирургия
• заемана длъжност

медицинска сестра
• основни дейности и отговорности
според трудова характеристика

• дати (от – до)

януари 2004 до април 2004
• име и адрес на работодателя

„Емония фарматех“

• вид на дейността илисферата на работа

доставка медицински консумативи и техника
• заемана длъжност

медицински представител
• основни дейности и отговорности
според трудова характеристика

• дати (от – до)

юни 2001 до септември 2002
• име и адрес на работодателя

УМБАЛ „Пирогов“

• вид на дейността или сферата на работа

ОАРИЛ
• заемана длъжност

медицинска сестра
• основни дейности и отговорности
според трудова характеристика

• дати (от – до)

април 1997 до юни 2001
• име и адрес на работодателя

МСЦ „Медива“

• вид на дейността или сферата на работа

здравеопазване
• заемана длъжност

стоматологична медицинска сестра
• основни дейности и отговорности

според трудова характеристика

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• дати 1995 до 1998

• име и вид на обучаващата или образователната организация

МК „Йорданка Филаретова“

• основни предмети/застъпени професионални умения

медицински колеж

• наименование на придобитата квалификация

бакалавър – здравни грижи

• ниво по националната класификация

професионален бакалавър, диплома номер 022236

• дати 1981 до 1992

• име и вид на обучаващата или образователната организация

19 СОУ „Елин Пелин“

• основни предмети/застъпени професионални умения

средно образование

• дати 1999
• име и вид на обучаващата или образователната организация

Нов български университет

• наименование на придобитата квалификация

психология

• ниво по националната класификация

Бакалавър, диплома номер 13425в

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК

български
ДРУГИ ЕЗИЦИ
английски и руски

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

клинична практика в болнични заведения с деца и възрастни; умения за
справяне при спешни и животозастрашаващи ситуации

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
амбициозна, комуникативна, изпълнителна, организирана, лоялна и отговорна с желание за обучение и усъваршенстване. умения за работа в екип и готовност за интензивен труд

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

работа с интернет, Word, Exel, Gama

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС – категория B

GCP – 10 август 2021
курсове: операционни сестри, анестезиология и реанимация, превързочна
техника, назокомиални инфекции, мед. сестри в коремна хирургия