Lecturers

доц. д-р Ася Консулова
член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България
Ekaterina Vitkova
член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология