Лектори

доц. д-р Ася Консулова
член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България
Екатерина Виткова
член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология
проф. д-р Константа Тимчева, д.м.
д-р Маргарита Тарейн
Лектор