Organising Committee

Prof. Dr. Margarita Genova
член на УС на СОНМ и ръководител на ПМО към СОНМ
Председател
Associate Professor Asya Konsulova, PhD
член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България
Ekaterina Vitkova Comm
член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология
Prof. Dr. Valeriya Kaleva
член на Фондация МОРЕ-Дарзалас и СОНМ