Организационен комитет

проф. д-р Маргарита Генова
член на УС на СОНМ и ръководител на ПМО към СОНМ
Председател
доц. д-р Ася Консулова
член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България
Екатерина Виткова
член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология
проф. д-р Валерия Калева
член на Фондация МОРЕ-Дарзалас и СОНМ