Програма

09:00 – 09:10
Официално откриване
доц. д-р Ася Консулова
09:00 – 09:10
09:10 – 11:00
Сесия 1.
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда
Модератор: доц. д-р Ася Консулова
09:10 – 09:30
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: определения, организация, структура и функциониране
проф. д-р Константа Тимчева

09:30 – 09:50
Специализирана медицинска сестра, психосоциална подкрепа
Ива Добрева

09:50 – 10:10
Златни стандарти за Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: звена, персонал и изисквания за експертиза
доц. д-р Ася Консулова

10:10 – 10:40
Обсъждане (въпроси и отговори)
09:10 – 11:00
10:40 – 11:00
Пауза
10:40 – 11:00
11:00-13:00
Сесия 2.
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда
Модератор: доц. д-р Ася Консулова
11:00 – 11:30
Индикатори за качество на Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: образна диагностика, патология, хирургия, медицинска онкология, лъчелечение
д-р Домен Рибникар

11:30 – 12:00
Изисквания за сертификация и акредитационни системи за специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда
д-р Джоана Рибейро

12:00 – 12:30
Обсъждане (въпроси и отговори)

12:30 – 13:00
Оценъчен тест и обсъждане на резултатите
11:00-13:00
13:00 – 14:00
Обяд
13:00 – 14:00
14:00 – 16:30
Сесия 3.
Психоонкология: Комуникационни умения и стилове на общуване в грижата за онкоболни пациенти. Взаимоотношения лекар-пациент
Модератор: Екатерина Виткова
14:00 – 15:00
Комуникация, междуличностни комуникационни умения и стилове на общуване в грижата за онкоболни пациенти
Екатерина Виткова

15:00 – 16:00
Взаимоотношения лекар-пациент
Маргарита Тарейн

16:00 – 16:30
Обсъждане (въпроси и отговори)
14:00 – 16:30
16:30 – 16:50
Пауза
16:30 – 16:50
16:50 – 18:30
Сесия 4.
Психоонкология: Трудни пациенти
Модератор: Екатерина Виткова
16:50 – 17:30
Трудни пациенти
Маргарита Тарейн

17:30 – 17:50
Обсъждане (въпроси и отговори)

17:50 – 18:30
Оценъчен тест и обсъждане на резултатите
16:50 – 18:30
18:30
Закриване
18:30