ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Специализирана медицинска сестра, психосоциална подкрепа

Ива Добрева

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: определения, организация, структура и функциониране

проф. д-р Константа Тимчева