Видео

Сесия 1.
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда

Специализирана медицинска сестра, психосоциална подкрепа Ива Добрева
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда: определения, организация, структура и функциониране проф. д-р Константа Тимчева

Сесия 2.
Специализиран раков център за пациенти с карцином на гърда

No data was found

Сесия 3.
Психоонкология: Комуникационни умения и стилове на общуване в грижата за онкоболни пациенти. Взаимоотношения лекар-пациент

No data was found

Сесия 4.
Психоонкология: Трудни пациенти

No data was found

За да получите вашия сертификат, в края на всеки модул е необходимо да направите следните стъпки:

– Да попълните теста, който може да намерите чрез кликване на бутона, разположен под основния екран. Достатъчно е да попълните теста само от единия модул
– Не сменяйте данните си за достъп
– Вашият избор на верен отговор маркирайте чрез кликване върху съответното кръгче с отметка. Времето за попълване на теста е неограничено
– Ако сте попълнили над 60% верни отговора, ще можете да продължите към изтеглянето на своя сертификат. Преди да го получите ще трябва да попълните анкета, която се изисква от АСОЕ

Ако имате проблем, моля, обърнете се към администраторите на имейл: support@bigdreams.group